Information om orgonit och lukt

Vid orgonit-tillverkning används polyester, en flytande härdplast som delvis består av lösningsmedel. När man tillsätter ett annat ämne (härdare) till härdplasten, reagerar dessa två komponenter och härdningen påbörjas. Efter att härdprocessen avslutats så kommer dock en liten mängd av dessa ångor fortfarande avges efter en tid. Detta innebär att om vi nyligen tillverkat dina orgoniter kommer det fortfarande lukta en del lösningsmedel ifrån dem. Vissa är känsligare än andra och kan tycka detta är obehagligt, och tyvärr är detta en av baksidorna med orgonit-tillverkning.

Lukten avtar fort, och efter ett par dagar brukar de vara luktfria. Förvaras orgoniterna i ett slutet utrymme (t.ex lådan de kom i) så kommer inte luften åt att vädra bort lösningsmedlet, och förvaras de kallt, t.ex utomhus under vinterhalvåret kan avdunstningsprocessen ta lite längre tid. Om du tycker lukten är obehaglig, försök att hitta ett utrymme att placera dem där det är minst rumstemperatur, och där det är bra ventilation. Ett exempel på sådana ställen kan vara utomhus i solen, eller i ett uppvärmt källarutrymme. Det är inte alltid orgoniterna luktar, det beror på när vi tillverkat dem. Har vi bara hunnit lagra dem en tid innan vi skickat ut dem så brukar de vara luktfria. Det är dock inte alltid vi har på lager och måste ibland skicka ut helt nytillverkade orgoniter. Det

Vi använder numera en polyester som kvalitetsmässigt är bättre än annan typ av polyester och som ger ett skyddande skikt av vax på ytan. Detta minskar också lukten vid tillverkningen. Köper man billig polyester är den av mycket sämre kvalitet, och luktar väldigt mycket.

Det finns dock ingen superenkel lösning på problemet. Man kan använda andra typer av polyester och även epoxyplaster som inte luktar lika mycket, men då blir de inte lika kostnadseffektiva, och de fungerar heller inte optimalt energimässigt. Detta på grund av att den plast vi använder, är den som utvecklar mest värme under härdningen och därför krymper mest. Krympningen är en av anledninarna till att polyesterorgoniter fungerar bäst. Plasten kramar kristallen inuti orgoniten och då får kristallen piezoelektriska egenskaper. Enkelt förklarat innebär det att en elektrisk spänning alstras i kristallstrukturen, som förstärker orgonitens förmåga att omvandla energi.

Vissa säger att man kan använda bivax och andra naturliga resin, men de fungerar inte bra energimässigt i.o.m att de inte härdar på samma sätt, dvs att plasten härdar till en kristallin struktur. De är inte heller lämpliga att placeras utomhus p.g.a att de är biologiskt nedbrytbara och därmed försvinner med tiden. Endast en orgonit tillverkad utav 2-komponents härdplast har egenskapen att inte ackumulera negativ energi. En orgonit i naturligt resin, eller annat flytande organiskt material (som metallspån i olja) kan t.om vara farliga att använda eftersom de kan samla upp negativ energi ifrån omgivningen.

Vi hoppas att Ni har överseende med detta. Vid frågor, tveka inte att kontakta oss.

/Tomas