Nedfall ifrån chemtrails?

Det råder debatt på internet om huruvida det som sprayas ut i himlen, s.k chemtrails, faller till marken eller inte. Det mest förekommande ämnet i chemtrails är enligt de flesta källor är aluminium. Aluminiumet sägs vara i nanopartikelstorlek och sprutas ut på mycket hög höjd ifrån flygplan, alltså de streck man ofta ser på himlen.

Jag kan relatera detta till mina egna minnen från tiden jag började upmärksamma chemtrails. Ofta såg jag en eller två linjer sprejas ut på morgonen, och dessa flöt sedan ut över himlen som en vit hinna. Denna vita hinna kunde man visuellt se bilda ett dis som föll ned ifrån himlen under dagar det sprejades mycket. Hela himlen var ofta helt kritvit och det gick knappt inte att titta mot himlen utan solglasögon. Detta måste ha varit någon gång under tidigt 2009.

Efter att jag uppmärksammat detta fenomen fick jag nog och började söka på nätet efter lösningar. Jag stötte på några olika men efter att jag läst om orgonit och om Don Crofts äventyr där han varit ute och placerat ut små orgoniter för att få bukt med vädermanipulation, högteknologiska vapen, miljöförstöring, kriminalitet etc. Jag fattade direkt vad detta kunde innebära för situationen som vi befann oss i. Omedelbart satte jag igång att skaffa ingredienserna och tillverkade min första orgonit i en konformad form ihoptejpad av vaxad papp. Redan efter att den härdat noterade jag att den vita himlen nu hade ett litet fält rakt ovanför där den blå himlen syntes igenom.

Men det mest imponerande hände när jag besökte telekommunikationsmasten som finns på toppen av en kulle i orten där jag bor. Det är en standard mobilmast med kanske 9 st avlånga antennpaneler och teknikbodar tillhörande olika kända telekombolag. Don Croft hade beskrivit hur nätverket av dessa master egentligen ingick i ett världsomspännande system för frekvens- och vädermanipulation. Han beskrev hur maserna samverkar med dessa chemtrails för att kunna bilda den gråvita sörjan i himlen. Det förvånade mig inte, och jag fick det bekräftat efter att jag grävt ner den nygjutna orgoniten 100 meter ifrån masten.

Det som hände var att täcket i himlen som var kritvitt av av radiosmog och nanopartiklar, började spricka upp och bilda i ett stort blått hål som bara växte och växte tills hela himlen blivit helt blå med naturliga puffiga moln här och där. Energiomvandlingen som skett måste ha uppmärksammats eftersom det nästan direkt efter processen satt igång, dök det upp chemtrail efter chemtrail i ett försök att täcka det nybildade blå hålet. Då fattade jag på riktigt att detta var ett tyst krig mot mänskligheten och allt levande, och vem vet hur länge detta pågått innan jag börjat uppmärksamma det. Jag har sedan dess sett denna effekt många gånger i samband med att jag lagt orgonit vid master, som t.ex när jag tog denna bild år 2016.

När jag bevittnade denna energiomvandling för första gången hade jag inte sett en så pass blå himmel på mycket länge. Jag började genast köpa 5 kg, och senare 10 kg, hinkar med polyester och skaffa kontakter för att få tag i metallspån så jag kunde gjuta mängder av orgoniter. Efter att jag varit runt och placerat orgonit vid de flesta master som jag visste om och kunde hitta till,  började fenomenet med chemtrails och vädermanipulation bli allt mindre påtagligt, även om chemtrail-attackerna nu hade ökat kraftigt för att försöka kompensera för det arbete jag hade gjort. I samma stund gjöt jag min första cloudbuster av 22mm kopparrör och en 10L hink fylld med orgonitmassa.

Kriget intensifierades nu och det gjorde jag (och många andra anonyma orgonittillverkare runt om i Sverige). Nu var sprejattackerna tyngre och skedde även oftare än innan orgoniterna fanns. Det var mycket tydligt att ”de” försökte att kompensera för den positiva orgon som alla orgoniter tillfört atmosfären. Mycket ofta hände det nu att ”chemet” inte satte sig fast i himlen som tidigare, och ofta så löste chemtrailsen upp lika fort som de lades ut. Detta var år 2010 och det var året där kunskapen om orgonit på allvar började spridas i Sverige. Värt att notera var att 2010 var samma år som Post & Telestyrelsen tog ner sin interaktiva karta som visade exakt position på alla mobilmaster i hela Sverige. Motiveringen var att det var för dyrt att upprätthålla registret, men alla här fattar ju vad den riktiga anledningen var. Åren efter 2010 fortsatte jag gjuta stora mängder orgonit och dessa åren var energin helt otrolig och jag såg en fullkomlig explosion av växtlighet under vår och sommar.

Det som var mycket intressant var att nu såg jag inte längre att dimman av chemtrails föll ner från himlen. Det stämde mycket väl med vad jag hade läst Don Croft berätta om. Han beskrev att runt år 1998 så pågick ett stort chemtrail-program över stora delar av USA, och under den tiden fylldes sjukhusen i USA av patienter med luftrörsproblem och allehanda otrevliga ovanliga sjukdomar som var direkt relaterade till besprutningarna.

Don berättade hur han i samma tidsperiod publicerat instruktioner på hur man bygger en variant av Wilhelm Riechs cloudbuster med kopparrör, orgonit (dvs härdplast+metallpartiklar) och kvartskristaller i rören, på olika diskussionsforum på internet. Efter att han publicerat dessa instruktioner byggde flera hundra människor, främst runt omkring i USA, dessa cloudbusters. Efter detta upphörde i stort sett fenomenet med nedfall och sjukdomssymptom utav chemtrails.

Detta stämmer mycket väl med mina egna observationer. Efter att man täckt in ett område med orgonit, främst av allt vid samtliga telekommunikations/TV-master, och byggt några cloudbusters upphör detta nedfall.

Jag har därför vid två tillfällen med ca tre års mellanrum låtit analysera regnvatten efter aluminium. Analysresultatet visade att det fanns 0,027 respektive 0,002 mg aluminium per liter. Analysen är utförd med ett ICP-OES-instrument och utgår från standarden SS-EN ISO 11885:2009. Kalibrering av instrumentet görs vid varje analystillfälle.

Regnvattnet är insamlat i Halmstad kommun där det finns orgoniter i mängder och med stor radie ifrån provtagningsplatsen. Även många cloudbusters finns på västkusten. Första provet hade rester av organiskt material, såsom kvistar och löv vilket kan ha påverkat mätresultatet. Andra provet var något renare innan filtrering.

Vad jag lyckats hitta på nätet om dessa siffror är att de är låga eller mycket låga. Dricksvatten anses vara tjänligt om det är under 0,5 mg/liter. Vad gäller aluminium i grundvatten anses under 0,01 mg/l vara en mycket låg halt och under 0,05 mg/l vara låg halt. Halten av aluminium kan med andra ord anses vara försumbar. Om det skulle skett ett kraftigt nedfall av aluminium ifrån dessa chemtrials-besprutningarna så hade det märkts direkt på analysresultatet. När jag gjorde det första provet hittade jag på nätet en gammal publikation avseende metaller i regnvatten utförda av någon svensk myndighet. Jag har letat men jag kan tyvärr inte kan hitta den igen. Jag kommer dock ihåg att den visade att analysresultatet var detsamma som på 1970-talet vad gäller aluminium i regnvatten.

I denna film så presenteras mätvärden på 1010 mikrogram per liter, alltså 1 mg/l. Det är 500 gånger högre än de värden som jag fått fram. Jag drar alltså slutsatsen att det finns inget nedfall ifrån chemtrails längre, varken något man kan se visuellt eller mäta upp med avancerade analysinstrument. Upphovsmannen som syns i filmen är för övrigt sedan länge känd för att misskreditera orgonit och att förminska dess positiva effekter på atmosfären.

Var tar då kemikalierna vägen? Svaret är att de omvandlas på hög höjd redan av den positiva orgonenergi som alla de cloudbusters och övriga orgoniter tillför atmosfären. I ett område där det ligger tillräckligt mycket orgoniter ute så hinner alla skadliga ämnen omvandlas till vattenånga, kvävgas, syrgas etc långt innan de faller till marken. Det är en av egenskaperna hos orgon eller som det också kallas chi, prana, livskraft, att kunna utföra transformeringar av skadliga ämnen till positiv. Detta sker på ett energetiskt plan, och eftersom all materia egentligen är energi är det på så sätt möjligt att neutralisera skadliga ämnen till oskadliga ämnen.

Om någon gör ett ny analys och faktiskt hittar höga värden är mitt råd att helt enkelt mycket utförligt täcka in hela det aktuella området med stora mängder orgonit, och senare göra en ny analys.

För att beställa våra orgoniter och sponsra vårt arbete med att sprida ut orgonit i Sverige och utomlands, kan du besälla våra orgoniter på beställningssidan.