Vad är Orgonit?

Omvandlar kontinuerligt negativ energi till positiv energi

 • Består av tre huvudkomponenter: Polyester, Metallspån och Kvarts.
 • Orgonit är en vidareutveckling baserad på Wilhelm Reichs upptäckt att ett material som består av växelvis organiskt material (kolbaserat) såsom trä eller plast, och o-organiskt (metall) såsom aluminium, järn eller koppar), attraherar, och ackumulerar (samlar upp) energi. Wilhelm Reich byggde lådor av dessa sammansatta material som patienter kunde sitta i, dessa kallade han för ”Orgon-Ackumulator”. Han kallade energin för ”Orgonenergi”.
 • När orgonenergin flödar fritt är den hälsofrämjande och då kallas den POR (Positive Orgone Radiation), och i stillastående, stagnerad form är det sjukdomsalstrande och kallas DOR (Deadly Orgone Radiation). Orgonenergi är en mera vetenskaplig term på  benämningarna Chi, Prana, etc. Som används inom bl.a österländska civilisationer.
 • En orgonit består av Polyesterplast (organiskt) och Aluminiumspån (o-organiskt, metalliskt), samt en tillsats av kvarts, i form av en eller flera kristallspetsar eller en bit rå kvarts.
 • Polyestern härdar till en kristallin struktur som tillsammans med kvartskristallen inuti mixen gör att energin som ackumuleras aldrig stagnerar, och därmed omvandlar orgoniten kontinuerligt negativa energier i orgonitens närhet till positiv energi som är till nytta för allt levande. Den positiva effekten en orgonit har på omgivningen är långt mycket större än den negativa effekt både aluminium och plast har på miljön.
 • Orgonit i den formen som är vanligast idag tillverkades första gången av Don Croft i USA, sent 1990-tal. Han hade studerat Reich’s arbete och vidareutvecklade hans uppfinningar.
 • En orgonit gör ingenting annat än omvandlar energi. De positiva effekterna många rapporterar om kommer fram när trycket av att leva i stagnerad energi försvinner. Orgonit tar heller inte bort elektromagnetiska fält, det omvandlar fältet.

Klicka här för att läsa om historien bakom orgonit

Användningsområden:

 • Placeras i närheten av strålkällor och andra källor till negativ energi. Strålningen ifrån en mobilmast neutraliseras genom att man placerar några orgoniter inom 400m ifrån masten. man behöver inte lägga orgoniter direkt vid masten. De är effektiva även flera hundra meter bort. Ofta kan en direkt förbättring av atmosfären i mastens närområde påvisas. Fåglar sitter gärna i radiomaster som neutraliserats med orgonit.
 • Negativ energi i offentliga miljöer orsakar alla möjliga problem då vi levande varelser kräver en god tillgång på positiv orgonenergi för att trivas. Orgonit i offentliga miljöer omvandlar den negativa energin och bidrar till en trevlig stämning, miskar hetsigt humör och ger människor en positiv attityd och ett ökat välbefinnande.
 • Många människor är känsliga för elektromagnetisk strålning. En orgonit i fickan och orgonit hemma ökar dessa människors motståndskraft mot EMF.
 • Växter gillar positiv energi. Orgonit i trädgården, växthuset eller utspritt på större odlingsarealer genererar ofta kraftigare plantor och större skörd.
 • Orgonit stabiliserar vädret och är effektivt för att motverka negativa väderfenomen, vare sig de är artificiella eller naturliga.
 • Orgonit i hemmet, vid sängen, inkommande ledningar (gas, el, tele, vatten), gör att det allmänna välbefinnandet ökar. Många rapporterar en bättre sömn, och ett allmänt behagligare klimat och en trevligare stämning i hemmet.
 • Orgonit i fickan eller handväskan gör det enklare att utstråla en atmosfär av positivitet och ger ett bättre bemötande av djur och medmänniskor.
 • Orgonit förstärker de metafysiska egenskaperna som många mineral och stenar besitter. Placera dina stenar på en orgonit (eller gjut in dem) för att förstärka och ladda upp dem. Vatten kan också laddas på samma sätt.
 • Orgonit kan inte bli ”mättad” med negativa energier. Den tappar inte effekt eller upphör att fungera efter att den en gång är tillverkad.

Placering:

 • Börja först med dig själv, genom att alltid ha en liten orgonit med dig vid vistelse utanför hemmet.
 • Lägg sedan fyra orgoniter, en i varje hörn på din lägenhet eller ditt hus.
 • Placera sedan orgonit på inkommande vattenledning. En på elmätaren och en på proppskåpet.
 • Använder du Wi-Fi placerar du en på din router.
 • Under/brevid sängen.
 • I bilen, på jobbet och andra platser du befinner dig på ofta bör redan ha en orgonit som ligger och väntar på dig när du kommer dit.
 • Tumregeln är att det är bättre att lägga orgoniten så nära källan till dålig energi som möjligt. Vid längre avstånd krävs mer orgonit för samma effekt, därför krävs det mer orgonit i hemmet än vid sändarstationerna.
 • Efter att du placerat hemma börja med radio/mobil/tv-master i din närhet och lägg en orgonit inom ett par hunda meter ifrån sändaren. Skolor, sjukhus, polisstationer, fängelser eller platser med mycket brottslig aktivitet är också heta tips. Efter det, börja lägg ut ett rutnät på strategiska platser på orten där du bor för att täcka in så mycket som möjligt av alla andra strålkällor, såsom mobiltelefoner, WiFi-routrar, elkablar och trådlösa elmätare.
 • Gamla kraftplatser, typ gravfält, stensättningar, eller platser där det förekommit traumatiska händelser behöver orgonit.
 • Orgonit i vatten ger en förstärkt effekt. Hittar du ett passande vattendrag att lägga den i så är det alltid bättre.

Läs mer på sidan ”Var placerar man orgonit?”

 


För att beställa våra orgoniter gå till beställningssidan.

PDF: Kortfattad utskriftsvänlig information om orgonit

PDF: Information om orgonit och hur man tillverkar det