Vad är Orgonit?

Orgonit består av tre komponenter, som när de blandas får förmågan att omvandla negativ energi till positiv energi kontinuerligt.

De tre komponenterna  är följande:

  1. Ett organiskt material. Organiskt betyder något som är uppbyggt av kol. Polyester används i detta fall, och det är en flytande härdplast som härdar när ett annat ämne (härdare) blandas i.
  2. Metall i form av flisor eller spån.
  3. En bit av mineralet kvarts, i form av kross eller kristallspetsar.

Det fungerar enligt principen som återupptäcktes av Wilhelm Reich, en psykoanalytiker som var verksam i mitten av 1900-talet. Wilhelm Reich var den första som med vetenskapliga metoder kunde påvisa existensen av just en bakgrundsenergi, livskraftsenergi, och myntade termen Orgonenergi. Han upptäckte att en växelvis kombination av organiskt (kolbaserat) material och metall samtidigt absorberar och reflekterar energi, och gjorde experiment med att kunna samla upp och koncentrera denna livskraftsenergi. Genom att sätta ihop flertalet plattor bestående av glasfiberarmerad plast med en matta av stålull emellan varje glasfiberplatta kunde han bygga en låda man kunde sitta i, och kallade dessa för orgonackumulatorer. Dessa kunde samla upp energi från omgivningen, både positiv och negativ. En sjuk människa som satt i lådan blev friskare av den ihopsamlade energin, men bara om lådan placerades i ett område fritt från stress, strålning och andra negativa influenser. En orgonackumulator har nämligen ingen möjlighet att konvertera negativ energi till positiv energi.

Orgonit som uppfanns utav Hans Karl Welz i Tyskland, bygger på samma teknik men istället för plattor används metallpartiklar ihopblandat med kvarts, och polyester (som är en härdplast). I en orgonit ligger dessa lager med organiskt och metalliskt material huller om buller, och spånet som används har en stor intern ytarea i förhållande till volymen vilket gör att energi samlas upp mycket effektivt i förhållande till storleken på det färdiga materialet. Och eftersom metallspånet ligger så ostrukturerat gör det att det färdiga objektet absorberar energi från alla håll och reflekterar tillbaka åt alla håll.

En orgonit ackumulerar inte bara energi, utan omvandlar dessutom negativ energi till positiv energi. Detta sker dels utav att polyester härdar till en kristallin struktur, samt att mineralet kvarts tillsätts massan. Kvarts har också en kristallin intern struktur och resonerar i harmoni med allt levande. Kristallina strukturer resonerar med en viss frekvens, och speciellt kvartsens extremt starka struktur gör att dess resonansfrekvens inte kan förändras, oavsett vilka andra frekvenser som den påverkas av. Negativ energi är energi med låg frekvens. När negativ energi kommer nära en orgonit, samlas fältet upp i orgoniten, omvandlas till högre frekvens och skickas tillbaka igen.

Don Croft, en man från USA, som hade erfarenhet av både orgonackumulatorer och Karl Welz teknik att blanda metallpartiklar med krossad kvarts och härdplast, upptäckte att detta kunde göras effektivare, enklare, billigare och hade andra användningsområden än vad Karl Welz använt det till. Istället för att använda pulveriserad metall och pulveriserad kvarts använde han metallspån som är en restprodukt från tillverkningsindustrin, och en hel kvartskristall. Detta blev till ett material man enkelt kunde göra hemma billigt, för att placera ut där man upplever negativ energi, för att omvandla denna till positiv. Efter att han experimenterat med detta insåg han att informationen om detta var något som mänskligheten behövde få reda på, och på diverse internetforum spred receptet på olika typer av orgonit enligt den nya effektivare konfigurationen. Detta mynnade ut i vad som idag kallas för Gifting, dvs. att vem som helst som identifierat problem bestående av negativ energi, kan tillverka detta material och fysiskt placera ut det för att neutralisera den negativa energin och på så sätt göra situationen bättre.

Vi tillverkar orgoniter för att utföra ett projekt där vi sprider ut orgoniter i Sverige och utomlands. Välkommen att se vad vi erbjuder.

För att beställa våra orgoniter gå till beställningssidan.

PDF: Kortfattad utskriftsvänlig information om orgonit

PDF: Information om orgonit och hur man tillverkar det