Sylfer i Göteborg

Sylfer kallas de vita slöjliknande formationer i himlen som uppkommer när det är mycket positiv orgonenergi i luften. Detta händer ofta om man placerat ut mycket orgoniter i området.

I Göteborg ligger stora mängder av orgoniter utspridda, vilket gör att sylfer ofta visar sig över staden.

Sägnen berättar att sylfer egentligen är en form av metafysiskt väsen, en slags luftelemental, eller varelse som lever i luften och som frodas i riklig tillgång av positiv orgonenergi. Efter att radiokommunikationen kom igång på allvar under 1900-talets senare hälft där radiomaster började sättas upp i rask takt började dessa sylfer bli allt mer sällsynta. Sylfer kan inte leva i en miljö som förpestats med DOR (negativ orgonenergi) ifrån mobil- och radiomaster eller ifrån luftföroreningar. Enligt sägnen är sylfer våra vänner i kampen mot negativ atmosfär, vädermanipulation och geo-engineering, och har de bara fri tillgång till positiv orgonenergi så har de möjlighet att ”käka upp” chemtrails, radiosmog och andra luftföroreningar, och omvandla dem till vattenånga. När man lägger orgoniter vid mobilmaster omvandlas den negativa energi (DOR) som de avger till POR och väldigt ofta kan man se ett blått hål som bildas i himlen ovanför området där masterna står. Mycket ofta kommer då dessa sylfer fram, visar sig en stund för att senare försvinna.

Ibland verkar det som att sylferna ligger i en form av energetiskt krig mot chemtrails. Ofta när en Sylf dyker upp på himlen kommer ett sprayplan direkt och lägger ett streck rakt över.

Ibland kan t.om sylfer bilda formationer som liknar djur, människor och andra väsen och varelser. Jag har några fina bilder som jag presenterar i inlägget ”Fina och märkliga sylfer”