Hur fungerar en cloudbuster?

Wilhelm Reich tillverkade vad han kallade för en ”Cloudbuster”. Den bestod av ett antal parallella stålrör monterade på en ställning, och till varje rör var en metallslang kopplad. Slangen gick ner i en rinnande bäck eller ett vattendrag. Reich hade upptäckt att orgonenergi kunde ledas i metallrör och utnyttjade denna princip för att ”dammsuga” himlen ifrån negativ orgonenergi (DOR). Han kunde åka till ett område där det varit torka under lång tid, ställa upp cloudbustern och peka rören i olika riktingar upp i luften. På så sätt kunde han jorda stagnerad energi från atmosfären och återfå regnet efter lång tids torka.

Eftersom slangarna som var kopplade till rören var av metall, leddes energin ner i vattnet. Vatten har nämligen en förmåga att leda och lagra stora mängder energi. Om slangarna mynnade ut i en rinnande bäck, kunde negativ energi jordas ner i marken.

Denna klassiska variant av cloudbuster kunde bara leda energi, inte omvandla. Detta innebar att den var tvungen att användas med stor försiktighet och krävde stora kunskaper och lång erfarenhet för att inte störa energiflödet i atmosfären och i extremfall även skada operatören.

Don Croft uppfann kring millennieskiftet en variant av cloudbuster som var baserad på materialet orgonit. Orgonit har ju egenskapen att det kan omvandla negativ energi (DOR) till positiv orgonenergi (POR). Den bestod av en 5-10kg orgonitklump där 6st parallella kopparrör av ca 1,5 meters längd var fastgjutna i en sexkantsformation. I botten av varje rör satt en dubbelterminerad kvartskristall vars uppgift var att förstärka rörens riktverkan och att få igång ett flöde av energi uppifrån atmosfären, så att energin kan komma ner till basen och neutraliseras.

En cloudbuster av den här typen kräver ingen tidigare erfarenhet och är helt säker att använda. Don Croft upptäckte att den här typen av cloudbuster balanserade atmosfären inom ett par mils radie, och var mycket effektiv att bryta upp så kallade chemtrails. Chemtrails ingår i det hemliga vädermanipulations-programmet och består bland annat av metallpartiklar och metallsalter som sprayas ut ifrån flygplan. Dessa metallsalter gör atmosfären ledande och gör att antennsystemet (mobilmaster och dedikerade sändarstationer) kan manipulera de energiflöden som bildar vårt väder.

En cloudbuster arbetar på hög höjd och omvandlar kontinuerligt de skadliga ämnen som ingår i dessa chemtrails, men även vanliga luftföroreningar omvandlas också. Orgonenergi är mycket kraftfull och har egenskapen att alla skadliga ämnen omvandlas till naturliga ämnen såsom vattenånga, syrgas, kvävgas och så vidare. Cloudbustern drar ner den negativa orgonenergi som föroreningarna består av ner i orgonitmassan där den neutraliseras och släpps ut som ett diffust fält av positiv energi i området där cloudbustern är placerad.

Denna bildserie visar hur det ser ut när en chemtrail löses upp ovanför en cloudbuster.