Orgonit och fåglar

Fåglar älskar att sitta på mobilmasternas antennpaneler efter att man har lagt orgonit i närheten. Många tror felaktigt att en orgonit ”tar bort strålningen” från en mast, men så är inte fallet. Orgonit omvandlar den negativa energi som är ett resultat av strålningen. Det är inte strålningen som sådan som är skadlig, utan produkten (DOR, negativ energi) av strålningen.

Etablerad vetenskap erkänner inte existensen av en livskraftenergi (eter, orgonenergi, chi, prana etc) och hävdar därför att det är det elektromagnetiska fältet som sådant som skadar människor och djur. Eftersom de flesta litar på allt som etablerad vetenskap säger, då är det inte heller många som ”tror” att en enkel orgonit har någon som helst påverkan på strålningen.

Efter att man lagt ”tillräckligt mycket” orgonit inom ett par hundra meter ifrån masterna så upplever man ofta ett ökat djurliv och ökad växtlighet i området.  Detta blir tydligt om man t.ex lägger orgonit vid alla master inom en tätort, och speciellt om man även lägger vid de master som står inom en radie på minst 5-10km.

Strålningen från en mast där det inte ligger orgonit har stora effekter på naturen djurlivet runt omkring och många rapporterar att djurlivet upphört efter att en mobilmast satts upp. Följande inlägg på Facebook visar hur skogen dör och att fåglarna helt försvunnit:
https://www.facebook.com/groups/408666892574591/permalink/2056333037807960/
Jag kan slå vad om att det inte ligger några orgoniter i närheten av den masten.

Jag har den motsatta erfarenheten av att djurlivet ökar efter att man kastat ut orgoniter inom ett par hundra meter ifrån en mast. I Thailand har jag t.ex sett flera master där hela stålkonstruktionen inklusive staglinor är helt täckta av klätterväxter.

Följande bilder som jag tagit igenom årens lopp visar jag här som kuriosa för att försöka påvisa detta intressanta fenomen. Innan jag började att lägga ut orgonit vid master såg jag aldrig några fåglar som satt i dem. Nu ser jag det ofta, speciellt de gånger det är gynnsamma förhållanden energimässigt, när man känner en ”positiv atmosfär” (mycket positiv orgonenergi).

Notera hur fåglarna bara sitter på antennerna… 🙂

 

 

Fåglar gillar tydligen att sitta på mina pulserade orgonitrör…

Efter att vi ställt en orgonitpyramid i detta hörn av trädgården besöks vi ofta av en igelkottfamilj.