Neutraliserar orgonit 5G?

Orgonit konverterar all form av negativ energi kontinuerligt. Oavsett om det är elektromagnetiska fält ifrån kraftledningar, radiomaster eller negativa energier ifrån stressade människor. Således kommer orgoniter kontinuerligt omvandla strålningen ifrån 5G-utrustning. Man kommer fortfarande kunna använda 5G-utrustning och med mätinstrument kunna mäta ut frekvenserna, men jag skulle vilja hävda att strålningen kommer inte längre att vara skadlig.

Det kan vara så att precis intill sändaren är strålningen fortfarande skadlig. Är man känslig kan man se om en 3G/4G-mast blivit neutraliserad med orgonit. Då är det som en grå hinna som ligger runt toppen där sändarpanelerna sitter. Hinnan slutar efter ett par meter ifrån sändaren, om det ligger tillräckligt mycket orgonit i sändarens direkta närområde. Ibland kan det se ut som bilden här när man kastat ut några orgoniter vid en mast. Är himlen full av positiv orgonenergi ser det ut som ett ”myrornas krig” av vad Wilhelm Reich kallade ”bioner” i himlen. Detta ser man även i de fall där det är en grå himmel men bara om det finns orgonit i närområdet.

Med 5G, som använder mycket högre frekvens, så räcker inte signalerna lika långt som med den äldre tekniken (GSM/3G/4G) och kan inte heller penetrera väggar och fysiska objekt lika enkelt. Därför måste det byggas ut ett nät med mängder av små sändare som länkas ihop med varandra. Dessa kommer (om fienden får välja) sitta överallt, i lyktstolpar, inne i hus, i bilar, i affärer och så vidare. Detta innebär att även orgoniter måste spridas ut mycket mera tätt än tidigare. Med fördel kan man redan innan 5G-systemet byggs ut, förbereda och lägga ut orgoniter av enklaste och billigaste sort (TBs) som ett rutnät i bostadsområden, stadsdelar, inne i kontorskomplex, sjukhus, köpcentrum och så vidare. Jag tror och hoppas att eftersom det är en stor debatt och många är oroliga inför 5G-lanseringen, kommer fler människor tillverka och sprida ut orgonit i ännu större skala.

Detta kommer göra att alla fientliga funktioner istället får motsatt effekt.
Tidigare mobiltelefonisystem har också varit rena vapenteknologier. Tekniken har möjliggjort mängder av andra (för allmänheten okända) funktioner än mobiltelefoni, t.ex väderkontroll, tankekontroll, strålningsvapen osv. Du kommer kanske ihåg för några år sedan hur barn ramlade ihop på fotbollsplaner titt som tätt, och läkarna (utvalda läkare givetvis) hävdade att dödsorsaken var medfödda hjärtfel fel på de friska idrottande barnen? Jag är övertygad om att fienden provkörde systemet, vars uppgift var att oskadliggöra enskilda människor i en rörlig folkmassa utan att de andra runtomkring blir påverkade. Dessa dödsfall var i samma tidsperiod som 3G-systemet byggdes, ut vill jag minnas. Runt fotbollsplaner finns alltid mängder med mobilmaster, och har man flera sändare kan man med dessa rikta radiovågorna mot ett mål eller en viss riktning. Detta kallas på engelska ”phased array”. Bilden nedan illustrerar hur det fungerar. I de vita sändarpanelerna sitter flera olika antenner som samverkar och kan justeras så att strålningen går åt valfri riktning.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Phased_array_animation_with_arrow_10frames_371x400px_100ms.gif/330px-Phased_array_animation_with_arrow_10frames_371x400px_100ms.gif
Med tanke på att orgonit började bli känt på allvar runt 2010 (ungefär då jag började gjuta och lägga ut vid master), fick Post & Telestyrelsen (som är en av fiendens tentakler) kalla fötter och tog bort deras interaktiva karta där alla mobilsändare var utmärkta. Orgonit är extremt kraftfullt. Att fienden nu bygger ut 5G-nätverket betyder att deras tidigare vapensystem inte fungerade som tänkt, och att de nu gör ett nytt försök. Denna gången kommer planerna fallera på allvar, och går de vidare med planerna på utbyggnad, så kommer all orgonit som ligger ute göra att planerna får rakt motsatt effekt än vad som var tänkt. Strålkastaren kommer lysa in i de mörkaste av maktens korridorer, där fienden står med fingrarna i syltburken. Parasiter förstår sig inte på kärlek och positiv energi, och kan således inte planera för hur de ska kunna skydda sig mot mänskligheten nu när väl uppvaknandet satt igång på allvar. Detta tack vare den rena och fina energi som alla orgoniter strålar ut. I en miljö rik på positiv energi kan mänskligheten utföra riktiga stordåd tillsammans. Strålningen från de nya sändarna kommer omvandlas och få rakt motsatt effekt. Folk kommer få ett ökat medvetande och kommer förstå i ännu högre utsträckning hur mänskligheten manipuleras och används som slavar av en uråldrig makthierarki. Folk kommer med 5G också få nya möjligheter att kommunicera och alla fula knep som fienden använder mot oss kommer att bli allmänt kända och inte längre fungera som tänkt.

Jag uppmanar alla som känner till problematiken med dessa elektroniska vapensystem att börja gjuta och sprida ut orgonit. Många är oroliga för hur 5G-utbyggnaden kommer att påverka allmänheten, och det är vad jag förstått fullständigt lönlöst att på politisk nivå eller igenom opinionsbildning försöka stoppa utbyggnaden av systemet. Samhället är så extremt korrupt att det inte kommer gå att stoppa. Vad som istället är mycket enklare är att neutralisera strålningen ifrån antennerna och därmed göra systemet obrukbart. Är du orolig så är det bästa du kan göra att tillverka några orgoniter och placera ut dem strategiskt. Hittar du bra ställen så kommer du se en direkt förändring av atmosfären, som ofta är mycket imponerande. Har du ingen möjlighet att gjuta själv så kan du stödja vårt orgonitprojekt igenom att beställa dina orgoniter ifrån oss. Bilderna nedan visar orgoniter som numera är utplacerade i fält.