Författararkiv: Tomas

Neutraliserar orgonit 5G?

Orgonit konverterar all form av negativ energi kontinuerligt. Oavsett om det är elektromagnetiska fält ifrån kraftledningar, radiomaster eller negativa energier ifrån stressade människor. Således kommer orgoniter kontinuerligt omvandla strålningen ifrån 5G-utrustning. Man kommer fortfarande kunna använda 5G-utrustning och med mätinstrument kunna mäta ut frekvenserna, men jag skulle vilja hävda att strålningen kommer inte längre att vara skadlig.

Det kan vara så att precis intill sändaren är strålningen fortfarande skadlig. Är man känslig kan man se om en 3G/4G-mast blivit neutraliserad med orgonit. Då är det som en grå hinna som ligger runt toppen där sändarpanelerna sitter. Hinnan slutar efter ett par meter ifrån sändaren, om det ligger tillräckligt mycket orgonit i sändarens direkta närområde. Ibland kan det se ut som bilden här när man kastat ut några orgontier vid en mast. Med 5G, som använder mycket högre frekvens, så räcker inte signalerna lika långt som med den äldre tekniken (GSM/3G/4G) och kan inte heller penetrera väggar och fysiska objekt lika enkelt. Därför måste det byggas ut ett nät med mängder av små sändare som länkas ihop med varandra. Dessa kommer (om fienden får välja) sitta överallt, i lyktstolpar, inne i hus, i bilar, i affärer och så vidare. Detta innebär att även orgoniter måste spridas ut mycket mera tätt än tidigare. Med fördel kan man redan innan 5G-systemet byggs ut, förbereda och lägga ut orgoniter av enklaste och billigaste sort (TBs) som ett rutnät i bostadsområden, stadsdelar, inne i kontorskomplex, sjukhus, köpcentrum och så vidare. Jag tror och hoppas att eftersom det är en stor debatt och många är oroliga inför 5G-lanseringen, kommer fler människor tillverka och sprida ut orgonit i ännu större skala.

Detta kommer göra att alla fientliga funktioner istället får motsatt effekt.
Tidigare mobiltelefonisystem har också varit rena vapenteknologier. Tekniken har möjliggjort mängder av andra (för allmänheten okända) funktioner än mobiltelefoni, t.ex väderkontroll, tankekontroll, strålningsvapen osv. Du kommer kanske ihåg för några år sedan hur barn ramlade ihop på fotbollsplaner titt som tätt, och läkarna (utvalda läkare givetvis) hävdade att dödsorsaken var medfödda hjärtfel fel på de friska idrottande barnen? Jag är övertygad om att fienden provkörde systemet, vars uppgift var att oskadliggöra enskilda människor i en rörlig folkmassa utan att de andra runtomkring blir påverkade. Dessa dödsfall var i samma tidsperiod som 3G-systemet byggdes, ut vill jag minnas. Runt fotbollsplaner finns alltid mängder med mobilmaster, och har man flera sändare kan man med dessa rikta radiovågorna mot ett mål eller en viss riktning. Detta kallas på engelska “phased array”. Bilden nedan illustrerar hur det fungerar. I de vita sändarpanelerna sitter flera olika antenner som samverkar och kan justeras så att strålningen går åt valfri riktning.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Phased_array_animation_with_arrow_10frames_371x400px_100ms.gif/330px-Phased_array_animation_with_arrow_10frames_371x400px_100ms.gif
Med tanke på att orgonit började bli känt på allvar runt 2010 (ungefär då jag började gjuta och lägga ut vid master), fick Post & Telestyrelsen (som är en av fiendens tentakler) kalla fötter och tog bort deras interaktiva karta där alla mobilsändare var utmärkta. Orgonit är extremt kraftfullt. Att fienden nu bygger ut 5G-nätverket betyder att deras tidigare vapensystem inte fungerade som tänkt, och att de nu gör ett nytt försök. Denna gången kommer planerna fallera på allvar, och går de vidare med planerna på utbyggnad, så kommer all orgonit som ligger ute göra att planerna får rakt motsatt effekt än vad som var tänkt. Strålkastaren kommer lysa in i de mörkaste av maktens korridorer, där fienden står med fingrarna i syltburken. Parasiter förstår sig inte på kärlek och positiv energi, och kan således inte planera för hur de ska kunna skydda sig mot mänskligheten nu när väl uppvaknandet satt igång på allvar. Detta tack vare den rena och fina energi som alla orgoniter strålar ut. I en miljö rik på positiv energi kan mänskligheten utföra riktiga stordåd tillsammans. Strålningen från de nya sändarna kommer omvandlas och få rakt motsatt effekt. Folk kommer få ett ökat medvetande och kommer förstå i ännu högre utsträckning hur mänskligheten manipuleras och används som slavar av en uråldrig makthierarki. Folk kommer med 5G också få nya möjligheter att kommunicera och alla fula knep som fienden använder mot oss kommer att bli allmänt kända och inte längre fungera som tänkt.

Jag uppmanar alla som känner till problematiken med dessa elektroniska vapensystem att börja gjuta och sprida ut orgonit. Många är oroliga för hur 5G-utbyggnaden kommer att påverka allmänheten, och det är vad jag förstått fullständigt lönlöst att på politisk nivå eller igenom opinionsbildning försöka stoppa utbyggnaden av systemet. Samhället är så extremt korrupt att det inte kommer gå att stoppa. Vad som istället är mycket enklare är att neutralisera strålningen ifrån antennerna och därmed göra systemet obrukbart. Är du orolig så är det bästa du kan göra att tillverka några orgoniter och placera ut dem strategiskt. Hittar du bra ställen så kommer du se en direkt förändring av atmosfären, som ofta är mycket imponerande. Har du ingen möjlighet att gjuta själv så kan du stödja vårt orgonitprojekt igenom att beställa dina orgoniter ifrån oss. Bilderna nedan visar orgoniter som numera är utplacerade i fält.

Hur fungerar en cloudbuster?

Wilhelm Reich tillverkade vad han kallade för en “Cloudbuster”. Den bestod av ett antal parallella stålrör monterade på en ställning, och till varje rör var en metallslang kopplad. Slangen gick ner i en rinnande bäck eller ett vattendrag. Reich hade upptäckt att orgonenergi kunde ledas i metallrör och utnyttjade denna princip för att “dammsuga” himlen ifrån negativ orgonenergi (DOR). Han kunde åka till ett område där det varit torka under lång tid, ställa upp cloudbustern och peka rören i olika riktingar upp i luften. På så sätt kunde han jorda stagnerad energi från atmosfären och återfå regnet efter lång tids torka.

Eftersom slangarna som var kopplade till rören var av metall, leddes energin ner i vattnet. Vatten har nämligen en förmåga att leda och lagra stora mängder energi. Om slangarna mynnade ut i en rinnande bäck, kunde negativ energi jordas ner i marken.

Denna klassiska variant av cloudbuster kunde bara leda energi, inte omvandla. Detta innebar att den var tvungen att användas med stor försiktighet och krävde stora kunskaper och lång erfarenhet för att inte störa energiflödet i atmosfären och i extremfall även skada operatören.

Don Croft uppfann kring millennieskiftet en variant av cloudbuster som var baserad på materialet orgonit. Orgonit har ju egenskapen att det kan omvandla negativ energi (DOR) till positiv orgonenergi (POR). Den bestod av en 5-10kg orgonitklump där 6st parallella kopparrör av ca 1,5 meters längd var fastgjutna i en sexkantsformation. I botten av varje rör satt en dubbelterminerad kvartskristall vars uppgift var att förstärka rörens riktverkan och att få igång ett flöde av energi uppifrån atmosfären, så att energin kan komma ner till basen och neutraliseras.

En cloudbuster av den här typen kräver ingen tidigare erfarenhet och är helt säker att använda. Don Croft upptäckte att den här typen av cloudbuster balanserade atmosfären inom ett par mils radie, och var mycket effektiv att bryta upp så kallade chemtrails. Chemtrails ingår i det hemliga vädermanipulations-programmet och består bland annat av metallpartiklar och metallsalter som sprayas ut ifrån flygplan. Dessa metallsalter gör atmosfären ledande och gör att antennsystemet (mobilmaster och dedikerade sändarstationer) kan manipulera de energiflöden som bildar vårt väder.

En cloudbuster arbetar på hög höjd och omvandlar kontinuerligt de skadliga ämnen som ingår i dessa chemtrails, men även vanliga luftföroreningar omvandlas också. Orgonenergi är mycket kraftfull och har egenskapen att alla skadliga ämnen omvandlas till naturliga ämnen såsom vattenånga, syrgas, kvävgas och så vidare. Cloudbustern drar ner den negativa orgonenergi som föroreningarna består av ner i orgonitmassan där den neutraliseras och släpps ut som ett diffust fält av positiv energi i området där cloudbustern är placerad.

Denna bildserie visar hur det ser ut när en chemtrail löses upp ovanför en cloudbuster.

 

Öland

Vi har varit runt till flertalet radiomaster på Öland och Gotland och placerat ut orgoniter av olika slag, med fina resultat till följd.

Något ovanliga antenner i toppen. Jag vet inte vad de har för funktion.

Oskarshamn

Orgonit-utspridning i Oskarshamn. Ca 10 master hann vi med och lite olika typer av orgoniter hamnade runt om i staden. Resultat direkt! På bilderna ser man tydligt hur det av masterna inducerade chemsmogget och fejkvädret bryts upp och omvandlas till naturliga moln. Efter att vi tagit båten mot Gotland var det ett stort hål i chemet över staden.

Fina effekter av energiomvandlingen i himlen.

Bild ifrån Gotlansfärjan (tagen i riktning mot Oskarshamn).

Midsommar

Bilderna visas i kronologisk ordning. Jag såg på radarbilden på Sat24:s android-app att chemet var på ingång ifrån nordväst varpå jag riktade mitt pulserade orgonitrör med låg vinkel åt det hållet. Efter kort tid började det lösas upp och vid tidig morgon var det som bortblåst. Samtidigt gjorde flera andra orgonit-entusiaster i andra delar av landet liknande insatser igenom att peka sina cloudbusters och pulserade rör åt samma håll. Vid samlad aktion når vi bästa framgång i kampen mot vädermanipulation.

Jag tillverkar dessa pulserade rör på beställning så använd kontaktformuläret om du är intresserad av att beställa eller få hjälp med hur du bygger dem själv.

Instruktion hur man lindar en Möbiusspole

Detta är en instruktion hur man lindar en Möbiusspole runt en kvartskristall. När man pulsar den med en 15hz fyrkantsvåg från en zapper eller en frekvensgenerator så kan den skapa ett stort kraftigt orgonfält, som kan användas för att bryta ner artificiella väderfenomen, speciellt om man gjuter in den i ett kraftigt kopparrör i orgonitmassa, eller i en pyramidform. När de här pulserade apparaterna nu börjar komma ut över hela världen blir det en game-changer i kampen om att ta tillbaka vårt väder och stoppa vädermodifiering, så kallad geo-engineering, HAARP, etc.

Länk till PDF-dokument med instruktioner.

Varning för fejkade orgoniter

fejkorgoniter

Dessa plastobjekt har sålts som “orgonit” av en icke namngiven charlatan, trots att de inte uppfyller grundkraven för att vara ett material som absorberar och reflekterar energi. För att detta ska vara möjligt krävs en växelvis kombination av organiskt material (polyester) och metall, med en tillsats av kvarts. Dessa innehåller i princip ingen metall. De må vara fina att se på, men mycket mer än så är de inte. De innehåller kvarts som ni ser, men kristallen utför inte något arbete i en orgonit annat än att kraftigt förstärka effekten av energiomvandlingen. Enbart kvarts ingjutet i polyesterresin har ingen som helst effekt.

Jag fick de här skickade till mig utav en kvinna som köpt dessa plastbitar på en mässa, och hon skrev till mig och känt sig lurad eftersom hennes känslighet för negativa energier varit oförändrad. Jag upplyste då henne om att hon troligen blivit lurad, och skickade henne några  orgoniter gjorda efter originalreceptet, dvs. fulla med metall och en liten bit kvarts. Hon kontaktade mig senare och berättade då att hon efter att ha placerat ut dem i sovrummet lyckats sova en hel natts sömn. Det hade hon inte kunnat göra på åtta år. Sömnproblemen berodde i detta fall på hennes känslighet för negativa energier. När orgoniten kommer in i bilden neutraliseras energierna och en del upplever en bättre sömn med en orgonit vid sängen.

Liknande plastobjekt har sålts i flera butiker i Göteborg. Många har blivit vilseledda av detta, och då ämnet orgonit kan verka komplicerat till en början och något svårförståeligt, har många blivit lurade av detta. De som tillverkar dessa är antingen utsända desinformatörer för att förvilla nybörjare i ämnet, eller också är de extremt okunniga (eftersom de kallar det för orgonit). En sökning på Google bildsök på ordet “orgonite” ger sida efter sida bilder på så kallade orgoniter som inte innehåller metall, men som däremot ser bra ut. Google är amerikansk underrättelsetjänsts verktyg och de vill hålla borta information om orgonit på grund av flera anledningar.

Gör orgoniter fullproppade med metallspån för bästa effekt. Man behöver inte heller använda fina kristaller i en orgonit, utan det räcker med små kvartsbitar man hittar ute i naturen. Alla våra orgoniter innehåller så mycket metall som det går.

Detta skrev jag till en annan som undrat över detta:

“Det som attraherar och reflekterar energi är en växelvis konfiguration av organiskt material och metall. Således fungerar inte en “orgonit” gjord av enbart plast över huvudtaget, vilket många verkar tro. Wilhelm Reich var den som upptäckte detta i modern tid, dock använde han glasfiberplattor i flera lager med komprimerad stålull emellan till sina orgon-ackumulatorer. Han använde aldrig någon form av flytande organiskt material såsom epoxy- eller polyester-resin, det var Hans Karl Welz som kom på den idén. Visst kan man använda vilken typ av organiskt material som helst i en orgon-ackumulator (vax, olja, sågspån etc.), men vill man att den färdiga produkten ska transformera ackumulerad energi måste man använda en flytande härdplast som härdar till en kristallin struktur genom en kemisk reaktion. exempel på sådana är polyester- eller epoxyresin. Annars kan det bli otrevliga negativa effekter oavsett hur mycket kvarts som läggs i. Kvartsens betydelse är också överdriven, då en orgonit i polyester omvandlar energi utan tillsats av kvarts. Anledningen till att man lägger i det beror på att orgoniten blir betydligt starkare och får mera kapacitet. Dock behövs bara en liten bit, inte stora fina kristallspetsar

En härdplast krymper dessutom vid härdning och då utsätts kvartskristallen för ett enormt tryck, som tillsammans med något fåtal andra mineral har piezoelektriska egenskaper, och detta är också en sak som bidrar till effektiviteten i en orgonit. Kvarts är dock mest lättillgängligt och resonerar i harmoni med allt levande.”