Författararkiv: :Sven-Tomas:

Information om orgonit

Omvandlar kontinuerligt negativ energi till positiv energi

 • Består av tre huvudkomponenter: Polyester, Metallspån och Kvarts.
 • Orgonit är en vidareutveckling baserad på Wilhelm Reichs upptäckt att ett material som består av växelvis organiskt material (kolbaserat) såsom trä eller plast, och o-organiskt (metall) såsom aluminium, järn eller koppar), attraherar, och ackumulerar (samlar upp) energi. Wilhelm Reich byggde lådor av dessa sammansatta material som patienter kunde sitta i, dessa kallade han för ”Orgon-Ackumulator”. Han kallade energin för ”Orgonenergi”.
 • När orgonenergin flödar fritt är den hälsofrämjande och då kallas den POR (Positive Orgone Radiation), och i stillastående, stagnerad form är det sjukdomsalstrande och kallas DOR (Deadly Orgone Radiation). Orgonenergi är en mera vetenskaplig term på de gamla benämningarna Chi, Prana, etc. Som används inom bl.a österländska civilisationer.
 • En orgonit består av Polyesterplast (organiskt) och Aluminiumspån (o-organiskt, metalliskt), samt en tillsats av kvarts, i form av en eller flera kristallspetsar eller en bit rå kvarts.
 • Polyestern härdar till en kristallin struktur som tillsammans med kvartskristallen inuti mixen gör att energin som ackumuleras aldrig stagnerar, och därmed omvandlar orgoniten kontinuerligt negativa energier i orgonitens närhet till positiv energi som är till nytta för allt levande. Den positiva effekten en orgonit har på omgivningen är långt mycket större än den negativa effekt både aluminium och plast har på miljön.
 • Orgonit i den formen som är vanligast idag tillverkades första gången av Don Croft i USA, sent 1990-tal. Han hade studerat Reich’s arbete och vidareutvecklade hans uppfinningar.
 • En orgonit gör ingenting annat än omvandlar energi. De positiva effekterna många rapporterar om kommer fram när trycket av att leva i stagnerad energi försvinner. Orgonit tar heller inte bort elektromagnetiska fält, det omvandlar fältet.

Användningsområden:

 • Placeras i närheten av strålkällor och andra källor till negativ energi. Strålningen ifrån en mobilmast neutraliseras genom att man placerar några orgoniter inom 400m ifrån masten. Ofta kan då en direkt förbättring av atmosfären i mastens närområde påvisas. Fåglar sitter gärna i radiomaster som neutraliserats med orgonit.
 • Negativ energi i offentliga miljöer orsakar alla möjliga problem då vi levande varelser kräver en god tillgång på positiv orgonenergi för att trivas. Orgonit i offentliga miljöer omvandlar den negativa energin och bidrar till en trevlig stämning, miskar hetsigt humör och ger människor en positiv attityd och ett ökat välbefinnande.
 • Många människor är känsliga för elektromagnetisk strålning. En orgonit i fickan och orgonit hemma ökar dessa människors motståndskraft mot EMF.
 • Växter gillar positiv energi. Orgonit i trädgården, växthuset eller utspritt på större odlingsarealer genererar ofta kraftigare plantor och större skörd.
 • Orgonit stabiliserar vädret och är effektivt för att motverka negativa väderfenomen, vare sig de är artificiella eller naturliga.
 • Orgonit i hemmet, vid sängen, inkommande ledningar (gas, el, tele, vatten), gör att det allmänna välbefinnandet ökar. Många rapporterar en bättre sömn, och ett allmänt behagligare klimat och en trevligare stämning i hemmet.
 • Orgonit i fickan eller handväskan gör det enklare att utstråla en atmosfär av positivitet och ger ett bättre bemötande av djur och medmänniskor.
 • Orgonit förstärker de metafysiska egenskaperna som många mineral och stenar besitter. Placera dina stenar på en orgonit (eller gjut in dem) för att förstärka och ladda upp dem. Vatten kan också laddas på samma sätt.
 • Orgonit kan inte bli ”mättad” med negativa energier. Den tappar inte effekt eller upphör att fungera efter att den en gång är tillverkad.

Placering:

 • Börja först med dig själv, genom att alltid ha en liten orgonit med dig vid vistelse utanför hemmet.
 • Lägg sedan fyra orgoniter, en i varje hörn på din lägenhet eller ditt hus.
 • Placera sedan orgonit på inkommande vattenledning. En på elmätaren och en på proppskåpet.
 • Använder du Wi-Fi placerar du en på din router.
 • Under/brevid sängen.
 • I bilen, på jobbet och andra platser du befinner dig på ofta bör redan ha en orgonit som ligger och väntar på dig när du kommer dit.
 • Tumregeln är att det är bättre att lägga orgoniten så nära källan till dålig energi som möjligt. Vid längre avstånd krävs mer orgonit för samma effekt, därför krävs det mer orgonit i hemmet än vid sändarstationerna.
 • Efter att du placerat hemma börja med radio/mobil/tv-master i din närhet och lägg en orgonit inom ett par hunda meter ifrån sändaren. Skolor, sjukhus, polisstationer, fängelser eller platser med mycket brottslig aktivitet är också heta tips. Efter det, börja lägg ut ett rutnät på strategiska platser på orten där du bor för att täcka in så mycket som möjligt av alla andra strålkällor, såsom mobiltelefoner, WiFi-routrar, elkablar och trådlösa elmätare.
 • Gamla kraftplatser, typ gravfält, stensättningar, eller platser där det förekommit traumatiska händelser behöver orgonit.
 • Orgonit i vatten ger en förstärkt effekt. Hittar du ett passande vattendrag att lägga den i så är det alltid bättre.

PDF: Kortfattad utskriftsvänlig information om orgonit

PDF: Information om orgonit och hur man tillverkar det själv hemma

Klicka här för att beställa våra orgoniter

Instruktion hur man lindar en Möbiusspole

Detta är en instruktion hur man lindar en Möbiusspole runt en kvartskristall. När man pulsar den med en 15hz fyrkantsvåg från en zapper eller en frekvensgenerator så kan den skapa ett stort kraftigt orgonfält, som kan användas för att bryta ner artificiella väderfenomen, speciellt om man gjuter in den i ett kraftigt kopparrör i orgonitmassa, eller i en pyramidform. När de här pulserade apparaterna nu börjar komma ut över hela världen blir det en game-changer i kampen om att ta tillbaka vårt väder och stoppa vädermodifiering, så kallad geo-engineering, HAARP, etc.

Länk till PDF-dokument med instruktioner.

Varning för fejkade orgoniter

Dessa plastobjekt har sålts som “orgonit” av en icke namngiven charlatan, trots att de inte uppfyller grundkraven för att vara ett material som absorberar och reflekterar energi. För att detta ska vara möjligt krävs en växelvis kombination av organiskt material (polyester) och metall, med en tillsats av kvarts. Dessa innehåller i princip ingen metall. De innehåller kvarts, men kristallen är främst en tillsats som förstärker effekten av energiomvandlingen. En orgonit fungerar t.om utan att innehålla någon kvartskristall. Enbart kvarts ingjutet i polyester har ingen som helst effekt.

Jag fick de här skickade till mig utav en kvinna som köpt dessa på en mässa, och hon skrev till mig och känt sig lurad eftersom hennes känslighet för negativa energier varit oförändrad. Jag upplyste då henne om att hon troligen blivit lurad, och skickade henne några orgoniter gjorda efter originalreceptet, dvs. fulla med metall och en liten bit kvarts. Hon kontaktade mig senare och berättade då att hon efter att ha placerat ut dem i sovrummet lyckats sova en hel natts sömn. Det hade hon inte kunnat göra på åtta år. Sömnproblemen berodde i detta fall på hennes känslighet för negativa energier. När orgoniten kommer in i bilden neutraliseras energierna och en del upplever en bättre sömn med en orgonit vid sängen.

Många har blivit vilseledda av detta, och då ämnet orgonit kan verka komplicerat till en början och något svårförståeligt, har många blivit lurade av detta. De som tillverkar dessa är antingen utsända desinformatörer för att förvilla nybörjare i ämnet, eller också är de extremt okunniga (eftersom de kallar det för orgonit). En sökning på Google bildsök på ordet “orgonite” ger sida efter sida bilder på så kallade orgoniter som inte innehåller metall. Google är amerikansk underrättelsetjänsts verktyg och de vill hålla borta information om orgonit på grund av flera olika anledningar.

Vi gör orgoniter fullproppade med metallspån för bästa effekt. Man behöver inte heller använda fina kristaller i en orgonit, utan det räcker med små kvartsbitar man hittar ute i naturen. Alla våra orgoniter innehåller så mycket metall som det går.

Detta skrev jag till en som undrat över detta:

“Det som attraherar och reflekterar energi är en växelvis konfiguration av organiskt material och metall. Således fungerar inte en “orgonit” gjord av enbart plast över huvudtaget, vilket många verkar tro. Wilhelm Reich var den som upptäckte detta i modern tid, dock använde han glasfiberplattor i flera lager med komprimerad stålull emellan till sina orgon-ackumulatorer. Han använde aldrig någon form av flytande organiskt material såsom epoxy- eller polyester-resin, det var Hans Karl Welz som kom på den idén. Visst kan man använda vilken typ av organiskt material som helst i en orgon-ackumulator (vax, olja, sågspån etc.), men vill man att den färdiga produkten ska transformera ackumulerad energi måste man använda en flytande härdplast som härdar till en kristallin struktur genom en kemisk reaktion. exempel på sådana är polyester- eller epoxyresin. Annars kan det bli otrevliga negativa effekter oavsett hur mycket kvarts som läggs i. Kvartsens betydelse är också överdriven, då en orgonit i polyester omvandlar energi utan tillsats av kvarts. Anledningen till att man lägger i det beror på att orgoniten blir betydligt starkare och får mera kapacitet. Dock behövs bara en liten bit, oftast inte stora fina kristallspetsar

En härdplast krymper dessutom vid härdningen och då utsätts kvartskristallen för ett enormt tryck, som tillsammans med något fåtal andra mineral har piezoelektriska egenskaper, och detta är också en sak som bidrar till effektiviteten i en orgonit. Kvarts är dock mest lättillgängligt.”