Kategoriarkiv: Blogg

Orgonit i Värnamo

Nyligen har det varit uppståndelse i media om ett eskalerande problem med våld och kriminalitet i den småländska staden Värnamo. Negativa samhällsfenomen som dessa frodas i en miljö där det finns stagnerad negativ energi, DOR (Deadly Orgone Radiation). Denna obalans kan bero på t.ex jordenergilinjer eller strålning ifrån mobilmaster. Denna strålning har även en direkt negativ påverkan på vädret och hela systemet misstänks ingå i ett världsomspännande system för manipulering av vädret där besprutningar från flygplan också ingår. Effekterna av detta har gjort att vädret på senare tid blivit sämre och mer extremt. Master strålar ut negativ energi, som har en negativ påverkan på vädret.

Många människor hajar nu till och börjar se dessa fenomen i himlen för vad de är, och en del är oroliga över konsekvenserna för miljön. Man kan använda materialet orgonit för att konvertera denna negativa energi kontinuerligt till positiv energi mycket effektivt och det är så enkelt att de flesta kan tillverka det. Då kan vi i det långa loppet istället, paradoxalt nog, få en hälsosam effekt av masternas strålning samtidigt som vi drar nytta av kommunikationen som de möjliggör. Det som trots allt är mycket trevligt är att några få 100ml orgoniter av den enklaste formen avaktiverar en mobilmasts påverkan av vädret och oskadliggör dess strålning. Orgoniterna avaktiverar de (för allmänheten ej kända) väderpåverkande funktionerna hos masterna om man lägger ett par stycken (beroende på mastens storlek) inom ett par hundra meter från masten. Under gynnsamma förhållanden ser man mycket ofta ett blått hål öppnas upp i den grå himlen när man lägger en orgonit vid en mast, speciellt om man besöker flera master under en och samma dag. Ofta kommer då ett sprayflygplan direkt och lägger en linje i det nyöppnade hålet.

Vi var i Värnamo för några år sedan och lagt ut ett fåtal orgoniter vid ett par stora master, men samtidigt känt att mer behövts. Hela Småland behöver mängder av orgonit, speciellt vid alla master. Vi bestämde oss därför att göra en punktinsats igenom att under en dag sprida ut så mycket orgoniter som möjligt vid så många olika platser i och runt omkring Värnamo som möjligt. Vi koncentrerade oss främst på mobilmaster, och ån Lagan som flyter

Tack alla ni som har beställt orgoniter, det är ni som möjliggjort denna insats!


Vi hade med oss en ansenlig mängd orgonit i olika typer. Främst så kallade Towerbusters, men även pyramider och HHGs för de ställen med behov av lite mera kraft. Även ”Earth pipes” som man slår ner i marken med slägga för att neutralisera energin i den energilinjer som sträcker sig kors och tvärs över hela jordens yta. Man kan hitta ledtrådar på att det korsar sig mycket linjer igenom att titta efter platser där det finns mycket fornminnen. Ofta går det kraftledningar förbi sådana här ställen och även mobilmaster kan finnas nära.

Vi börjar med att kolla terrängkartan vad det finns för objekt som kan objekt och platser behöva orgonit i området. Kraftledningar, fornminnen, mobilmaster, kyrkor, åar, vattentorn och vattendrag etc är lämpliga mål. Vi koncentrerar oss främst på mobilmaster och främst de större som ligger högre upp och på bergsknallar. På Lantmäteriets kartor är masterna utmärkta som en prick med symbolen ¤ och fornminnen är utmärkta som ett R.Första masterna inne i staden fick smaka på orgoniterna först. Direkt dyker sprejplanen upp.Sedan är det bara åka ut och leta upp fler master uppe i skogen utanför staden.

Ibland kan det vara ganska dåliga vägar upp till mobilmaster.Efter ett par kilometer hittar vi den första. En ganska stor mast med en hel del olika antenntyper på och ett väl tilltaget teknikhus i betong. Det tyder på att det är en viktig nodpunkt i vädermanipulations-systemet. Ett par orgoniter göms i mastens direkta när område.

Denna mast stod bara ett par hundra meter ifrån den första. Står det fler än en mast på samma ställe så är platsen i ännu större behov av orgonit. Det är vid dessa platser som effekterna i himlen brukar bli som störst.

Ibland får man vända tillbaka och hitta andra vägar. Då är terrängkartan riktigt bra att ha. Den finns även som mappen ”Lokalsinne” för Android-telefoner och som finns på Google Play store.

Dessa effekter i himlen kom direkt efter att vi varit uppe vid de första masterna uppe i backarna precis utanför centralorten. Tydliga ränder i himlen tyder på att vädermanipulationssystemet försöker med full kraft att kompensera för de sändare som fallit bort och numera sänder ut positiv energi. Efter en timme ungefär var detta rippel i himlen helt borta. Det tyder på att masterna vi precis neutraliserat var viktiga nodpunkter i systemet. I Sverige finns tusentals såda här liknande stationer som alla behöver sig en dos med orgonit. För att vädret ska återställas krävs det att samtliga sådana här platser täcks upp med orgonit. Det kommer att ske med tiden, sakta men säkert är vi på god väg dit. Ju fler som är aktiva med att orgonit, desto fortare går det.

Vi fortsatte att leta upp olika master i staden. Vi fokuserade också på att lägga en hel rad av orgoniter nedströms Lagan, som slingrar sig igenom Värnamo. På så sätt skapar vi ett kraftigt orgonfält som tar med sig energin nedströms och neutraliserar alla master på vägen. Detta är det absolut effektivaste sättet att täcka upp stora områden snabbt om man inte har gott om tid. Man besöker de större masterna runt omkring staden, samt de stora i centrum, sedan fokuserar man på vattendrag. Efter hand kan man komplettera med att lägga ut ett rutnät i stadskärnan.

Inte helt ovanlig överflygning! 🙂

Denna bild är tagen ifrån Jönköping i rikting Värnamo (ca 70km). Där är som ett fält som hjälper till att stoppa inkommande chem-fronter.

 

Videon och bilden ovan är tagna två dagar senare, båda på platser inte långt ifrån Värnamo. Efter helgens aktion ser man hur det artificiella vädret inte fäster lika bra som tidigare. Det var en lyckad aktion och nu gäller det att utöka cirkeln till andra städer österut. Det finns massor av master runt om i Småland med tanke på att LOIS, ett radioteleskop som misstänks vara täckmanteln för ett hemligt militärt program för vädermanipulation, har sitt centrum vid Växjö Universitet. Alla master som ingår i detta systemet behöver orgonit. Med tiden behöver det tillkomma fler och fler orgoniter eftersom effekten rampas upp, och kanske någon orgonit hittas. Orgonitprojekt får aldrig stanna upp, det finns alltid nya platser att besöka. Platser där man placerat orgonit tidigare, kanske flera år tillbaka, ger ofta fina resultat i himlen om man gör ett återbesök.

För att beställa våra orgoniter och på så sätt stödja projektet, var vänlig besök beställningssidan.

/Tomas

Neutraliserar orgonit 5G?

Orgonit konverterar all form av negativ energi kontinuerligt. Oavsett om det är elektromagnetiska fält ifrån kraftledningar, radiomaster eller negativa energier ifrån stressade människor. Således kommer orgoniter kontinuerligt omvandla strålningen ifrån 5G-utrustning. Man kommer fortfarande kunna använda 5G-utrustning och med mätinstrument kunna mäta ut frekvenserna, men jag skulle vilja hävda att strålningen kommer inte längre att vara skadlig.

Det kan vara så att precis intill sändaren är strålningen fortfarande skadlig. Är man känslig kan man se om en 3G/4G-mast blivit neutraliserad med orgonit. Då är det som en grå hinna som ligger runt toppen där sändarpanelerna sitter. Hinnan slutar efter ett par meter ifrån sändaren, om det ligger tillräckligt mycket orgonit i sändarens direkta närområde. Ibland kan det se ut som bilden här när man kastat ut några orgoniter vid en mast. Är himlen full av positiv orgonenergi ser det ut som ett ”myrornas krig” av vad Wilhelm Reich kallade ”bioner” i himlen. Detta ser man även i de fall där det är en grå himmel men bara om det finns orgonit i närområdet.

Med 5G, som använder mycket högre frekvens, så räcker inte signalerna lika långt som med den äldre tekniken (GSM/3G/4G) och kan inte heller penetrera väggar och fysiska objekt lika enkelt. Därför måste det byggas ut ett nät med mängder av små sändare som länkas ihop med varandra. Dessa kommer (om fienden får välja) sitta överallt, i lyktstolpar, inne i hus, i bilar, i affärer och så vidare. Detta innebär att även orgoniter måste spridas ut mycket mera tätt än tidigare. Med fördel kan man redan innan 5G-systemet byggs ut, förbereda och lägga ut orgoniter av enklaste och billigaste sort (TBs) som ett rutnät i bostadsområden, stadsdelar, inne i kontorskomplex, sjukhus, köpcentrum och så vidare. Jag tror och hoppas att eftersom det är en stor debatt och många är oroliga inför 5G-lanseringen, kommer fler människor tillverka och sprida ut orgonit i ännu större skala.

Detta kommer göra att alla fientliga funktioner istället får motsatt effekt.
Tidigare mobiltelefonisystem har också varit rena vapenteknologier. Tekniken har möjliggjort mängder av andra (för allmänheten okända) funktioner än mobiltelefoni, t.ex väderkontroll, tankekontroll, strålningsvapen osv. Du kommer kanske ihåg för några år sedan hur barn ramlade ihop på fotbollsplaner titt som tätt, och läkarna (utvalda läkare givetvis) hävdade att dödsorsaken var medfödda hjärtfel fel på de friska idrottande barnen? Jag är övertygad om att fienden provkörde systemet, vars uppgift var att oskadliggöra enskilda människor i en rörlig folkmassa utan att de andra runtomkring blir påverkade. Dessa dödsfall var i samma tidsperiod som 3G-systemet byggdes, ut vill jag minnas. Runt fotbollsplaner finns alltid mängder med mobilmaster, och har man flera sändare kan man med dessa rikta radiovågorna mot ett mål eller en viss riktning. Detta kallas på engelska ”phased array”. Bilden nedan illustrerar hur det fungerar. I de vita sändarpanelerna sitter flera olika antenner som samverkar och kan justeras så att strålningen går åt valfri riktning.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Phased_array_animation_with_arrow_10frames_371x400px_100ms.gif/330px-Phased_array_animation_with_arrow_10frames_371x400px_100ms.gif
Med tanke på att orgonit började bli känt på allvar runt 2010 (ungefär då jag började gjuta och lägga ut vid master), fick Post & Telestyrelsen (som är en av fiendens tentakler) kalla fötter och tog bort deras interaktiva karta där alla mobilsändare var utmärkta. Orgonit är extremt kraftfullt. Att fienden nu bygger ut 5G-nätverket betyder att deras tidigare vapensystem inte fungerade som tänkt, och att de nu gör ett nytt försök. Denna gången kommer planerna fallera på allvar, och går de vidare med planerna på utbyggnad, så kommer all orgonit som ligger ute göra att planerna får rakt motsatt effekt än vad som var tänkt. Strålkastaren kommer lysa in i de mörkaste av maktens korridorer, där fienden står med fingrarna i syltburken. Parasiter förstår sig inte på kärlek och positiv energi, och kan således inte planera för hur de ska kunna skydda sig mot mänskligheten nu när väl uppvaknandet satt igång på allvar. Detta tack vare den rena och fina energi som alla orgoniter strålar ut. I en miljö rik på positiv energi kan mänskligheten utföra riktiga stordåd tillsammans. Strålningen från de nya sändarna kommer omvandlas och få rakt motsatt effekt. Folk kommer få ett ökat medvetande och kommer förstå i ännu högre utsträckning hur mänskligheten manipuleras och används som slavar av en uråldrig makthierarki. Folk kommer med 5G också få nya möjligheter att kommunicera och alla fula knep som fienden använder mot oss kommer att bli allmänt kända och inte längre fungera som tänkt.

Jag uppmanar alla som känner till problematiken med dessa elektroniska vapensystem att börja gjuta och sprida ut orgonit. Många är oroliga för hur 5G-utbyggnaden kommer att påverka allmänheten, och det är vad jag förstått fullständigt lönlöst att på politisk nivå eller igenom opinionsbildning försöka stoppa utbyggnaden av systemet. Samhället är så extremt korrupt att det inte kommer gå att stoppa. Vad som istället är mycket enklare är att neutralisera strålningen ifrån antennerna och därmed göra systemet obrukbart. Är du orolig så är det bästa du kan göra att tillverka några orgoniter och placera ut dem strategiskt. Hittar du bra ställen så kommer du se en direkt förändring av atmosfären, som ofta är mycket imponerande. Har du ingen möjlighet att gjuta själv så kan du stödja vårt orgonitprojekt igenom att beställa dina orgoniter ifrån oss. Bilderna nedan visar orgoniter som numera är utplacerade i fält.

Hur fungerar en cloudbuster?

Wilhelm Reich tillverkade vad han kallade för en ”Cloudbuster”. Den bestod av ett antal parallella stålrör monterade på en ställning, och till varje rör var en metallslang kopplad. Slangen gick ner i en rinnande bäck eller ett vattendrag. Reich hade upptäckt att orgonenergi kunde ledas i metallrör och utnyttjade denna princip för att ”dammsuga” himlen ifrån negativ orgonenergi (DOR). Han kunde åka till ett område där det varit torka under lång tid, ställa upp cloudbustern och peka rören i olika riktingar upp i luften. På så sätt kunde han jorda stagnerad energi från atmosfären och återfå regnet efter lång tids torka.

Eftersom slangarna som var kopplade till rören var av metall, leddes energin ner i vattnet. Vatten har nämligen en förmåga att leda och lagra stora mängder energi. Om slangarna mynnade ut i en rinnande bäck, kunde negativ energi jordas ner i marken.

Denna klassiska variant av cloudbuster kunde bara leda energi, inte omvandla. Detta innebar att den var tvungen att användas med stor försiktighet och krävde stora kunskaper och lång erfarenhet för att inte störa energiflödet i atmosfären och i extremfall även skada operatören.

Don Croft uppfann kring millennieskiftet en variant av cloudbuster som var baserad på materialet orgonit. Orgonit har ju egenskapen att det kan omvandla negativ energi (DOR) till positiv orgonenergi (POR). Den bestod av en 5-10kg orgonitklump där 6st parallella kopparrör av ca 1,5 meters längd var fastgjutna i en sexkantsformation. I botten av varje rör satt en dubbelterminerad kvartskristall vars uppgift var att förstärka rörens riktverkan och att få igång ett flöde av energi uppifrån atmosfären, så att energin kan komma ner till basen och neutraliseras.

En cloudbuster av den här typen kräver ingen tidigare erfarenhet och är helt säker att använda. Don Croft upptäckte att den här typen av cloudbuster balanserade atmosfären inom ett par mils radie, och var mycket effektiv att bryta upp så kallade chemtrails. Chemtrails ingår i det hemliga vädermanipulations-programmet och består bland annat av metallpartiklar och metallsalter som sprayas ut ifrån flygplan. Dessa metallsalter gör atmosfären ledande och gör att antennsystemet (mobilmaster och dedikerade sändarstationer) kan manipulera de energiflöden som bildar vårt väder.

En cloudbuster arbetar på hög höjd och omvandlar kontinuerligt de skadliga ämnen som ingår i dessa chemtrails, men även vanliga luftföroreningar omvandlas också. Orgonenergi är mycket kraftfull och har egenskapen att alla skadliga ämnen omvandlas till naturliga ämnen såsom vattenånga, syrgas, kvävgas och så vidare. Cloudbustern drar ner den negativa orgonenergi som föroreningarna består av ner i orgonitmassan där den neutraliseras och släpps ut som ett diffust fält av positiv energi i området där cloudbustern är placerad.

Denna bildserie visar hur det ser ut när en chemtrail löses upp ovanför en cloudbuster.

 

Öland

Vi har varit runt till flertalet radiomaster på Öland och Gotland och placerat ut orgoniter av olika slag, med fina resultat till följd.

Något ovanliga antenner i toppen. Jag vet inte vad de har för funktion.

Oskarshamn

Orgonit-utspridning i Oskarshamn. Ca 10 master hann vi med och lite olika typer av orgoniter hamnade runt om i staden. Resultat direkt! På bilderna ser man tydligt hur det av masterna inducerade chemsmogget och fejkvädret bryts upp och omvandlas till naturliga moln. Efter att vi tagit båten mot Gotland var det ett stort hål i chemet över staden.

Fina effekter av energiomvandlingen i himlen.

Bild ifrån Gotlansfärjan (tagen i riktning mot Oskarshamn).

Midsommar

Bilderna visas i kronologisk ordning. Jag såg på radarbilden på Sat24:s android-app att chemet var på ingång ifrån nordväst varpå jag riktade mitt pulserade orgonitrör med låg vinkel åt det hållet. Efter kort tid började det lösas upp och vid tidig morgon var det som bortblåst. Samtidigt gjorde flera andra orgonit-entusiaster i andra delar av landet liknande insatser igenom att peka sina cloudbusters och pulserade rör åt samma håll. Vid samlad aktion når vi bästa framgång i kampen mot vädermanipulation.

Jag tillverkar dessa pulserade rör på beställning så använd kontaktformuläret om du är intresserad av att beställa eller få hjälp med hur du bygger dem själv.

Information om orgonit

Omvandlar kontinuerligt negativ energi till positiv energi

 • Består av tre huvudkomponenter: Polyester, Metallspån och Kvarts.
 • Orgonit är en vidareutveckling baserad på Wilhelm Reichs upptäckt att ett material som består av växelvis organiskt material (kolbaserat) såsom trä eller plast, och o-organiskt (metall) såsom aluminium, järn eller koppar), attraherar, och ackumulerar (samlar upp) energi. Wilhelm Reich byggde lådor av dessa sammansatta material som patienter kunde sitta i, dessa kallade han för ”Orgon-Ackumulator”. Han kallade energin för ”Orgonenergi”.
 • När orgonenergin flödar fritt är den hälsofrämjande och då kallas den POR (Positive Orgone Radiation), och i stillastående, stagnerad form är det sjukdomsalstrande och kallas DOR (Deadly Orgone Radiation). Orgonenergi är en mera vetenskaplig term på de gamla benämningarna Chi, Prana, etc. Som används inom bl.a österländska civilisationer.
 • En orgonit består av Polyesterplast (organiskt) och Aluminiumspån (o-organiskt, metalliskt), samt en tillsats av kvarts, i form av en eller flera kristallspetsar eller en bit rå kvarts.
 • Polyestern härdar till en kristallin struktur som tillsammans med kvartskristallen inuti mixen gör att energin som ackumuleras aldrig stagnerar, och därmed omvandlar orgoniten kontinuerligt negativa energier i orgonitens närhet till positiv energi som är till nytta för allt levande. Den positiva effekten en orgonit har på omgivningen är långt mycket större än den negativa effekt både aluminium och plast har på miljön.
 • Orgonit i den formen som är vanligast idag tillverkades första gången av Don Croft i USA, sent 1990-tal. Han hade studerat Reich’s arbete och vidareutvecklade hans uppfinningar.
 • En orgonit gör ingenting annat än omvandlar energi. De positiva effekterna många rapporterar om kommer fram när trycket av att leva i stagnerad energi försvinner. Orgonit tar heller inte bort elektromagnetiska fält, det omvandlar fältet.

Användningsområden:

 • Placeras i närheten av strålkällor och andra källor till negativ energi. Strålningen ifrån en mobilmast neutraliseras genom att man placerar några orgoniter inom 400m ifrån masten. Ofta kan då en direkt förbättring av atmosfären i mastens närområde påvisas. Fåglar sitter gärna i radiomaster som neutraliserats med orgonit.
 • Negativ energi i offentliga miljöer orsakar alla möjliga problem då vi levande varelser kräver en god tillgång på positiv orgonenergi för att trivas. Orgonit i offentliga miljöer omvandlar den negativa energin och bidrar till en trevlig stämning, miskar hetsigt humör och ger människor en positiv attityd och ett ökat välbefinnande.
 • Många människor är känsliga för elektromagnetisk strålning. En orgonit i fickan och orgonit hemma ökar dessa människors motståndskraft mot EMF.
 • Växter gillar positiv energi. Orgonit i trädgården, växthuset eller utspritt på större odlingsarealer genererar ofta kraftigare plantor och större skörd.
 • Orgonit stabiliserar vädret och är effektivt för att motverka negativa väderfenomen, vare sig de är artificiella eller naturliga.
 • Orgonit i hemmet, vid sängen, inkommande ledningar (gas, el, tele, vatten), gör att det allmänna välbefinnandet ökar. Många rapporterar en bättre sömn, och ett allmänt behagligare klimat och en trevligare stämning i hemmet.
 • Orgonit i fickan eller handväskan gör det enklare att utstråla en atmosfär av positivitet och ger ett bättre bemötande av djur och medmänniskor.
 • Orgonit förstärker de metafysiska egenskaperna som många mineral och stenar besitter. Placera dina stenar på en orgonit (eller gjut in dem) för att förstärka och ladda upp dem. Vatten kan också laddas på samma sätt.
 • Orgonit kan inte bli ”mättad” med negativa energier. Den tappar inte effekt eller upphör att fungera efter att den en gång är tillverkad.

Placering:

 • Börja först med dig själv, genom att alltid ha en liten orgonit med dig vid vistelse utanför hemmet.
 • Lägg sedan fyra orgoniter, en i varje hörn på din lägenhet eller ditt hus.
 • Placera sedan orgonit på inkommande vattenledning. En på elmätaren och en på proppskåpet.
 • Använder du Wi-Fi placerar du en på din router.
 • Under/brevid sängen.
 • I bilen, på jobbet och andra platser du befinner dig på ofta bör redan ha en orgonit som ligger och väntar på dig när du kommer dit.
 • Tumregeln är att det är bättre att lägga orgoniten så nära källan till dålig energi som möjligt. Vid längre avstånd krävs mer orgonit för samma effekt, därför krävs det mer orgonit i hemmet än vid sändarstationerna.
 • Efter att du placerat hemma börja med radio/mobil/tv-master i din närhet och lägg en orgonit inom ett par hunda meter ifrån sändaren. Skolor, sjukhus, polisstationer, fängelser eller platser med mycket brottslig aktivitet är också heta tips. Efter det, börja lägg ut ett rutnät på strategiska platser på orten där du bor för att täcka in så mycket som möjligt av alla andra strålkällor, såsom mobiltelefoner, WiFi-routrar, elkablar och trådlösa elmätare.
 • Gamla kraftplatser, typ gravfält, stensättningar, eller platser där det förekommit traumatiska händelser behöver orgonit.
 • Orgonit i vatten ger en förstärkt effekt. Hittar du ett passande vattendrag att lägga den i så är det alltid bättre.

PDF: Kortfattad utskriftsvänlig information om orgonit

PDF: Information om orgonit och hur man tillverkar det själv hemma

Klicka här för att beställa våra orgoniter

Instruktion hur man lindar en Möbiusspole

Detta är en instruktion hur man lindar en Möbiusspole runt en kvartskristall. När man pulsar den med en 15hz fyrkantsvåg från en zapper eller en frekvensgenerator så kan den skapa ett stort kraftigt orgonfält, som kan användas för att bryta ner artificiella väderfenomen, speciellt om man gjuter in den i ett kraftigt kopparrör i orgonitmassa, eller i en pyramidform. När de här pulserade apparaterna nu börjar komma ut över hela världen blir det en game-changer i kampen om att ta tillbaka vårt väder och stoppa vädermodifiering, så kallad geo-engineering, HAARP, etc.

Länk till PDF-dokument med instruktioner.

Varning för fejkade orgoniter

Dessa plastobjekt har sålts som ”orgonit” av en icke namngiven charlatan, trots att de inte uppfyller grundkraven för att vara ett material som absorberar och reflekterar energi. För att detta ska vara möjligt krävs en växelvis kombination av organiskt material (polyester) och metall, med en tillsats av kvarts. Dessa innehåller i princip ingen metall. De innehåller kvarts, men kristallen är främst en tillsats som förstärker effekten av energiomvandlingen. En orgonit fungerar t.om utan att innehålla någon kvartskristall. Enbart kvarts ingjutet i polyester har ingen som helst effekt.

Jag fick de här skickade till mig utav en kvinna som köpt dessa på en mässa, och hon skrev till mig och känt sig lurad eftersom hennes känslighet för negativa energier varit oförändrad. Jag upplyste då henne om att hon troligen blivit lurad, och skickade henne några orgoniter gjorda efter originalreceptet, dvs. fulla med metall och en liten bit kvarts. Hon kontaktade mig senare och berättade då att hon efter att ha placerat ut dem i sovrummet lyckats sova en hel natts sömn. Det hade hon inte kunnat göra på åtta år. Sömnproblemen berodde i detta fall på hennes känslighet för negativa energier. När orgoniten kommer in i bilden neutraliseras energierna och en del upplever en bättre sömn med en orgonit vid sängen.

Många har blivit vilseledda av detta, och då ämnet orgonit kan verka komplicerat till en början och något svårförståeligt, har många blivit lurade av detta. De som tillverkar dessa är antingen utsända desinformatörer för att förvilla nybörjare i ämnet, eller också är de extremt okunniga (eftersom de kallar det för orgonit). En sökning på Google bildsök på ordet ”orgonite” ger sida efter sida bilder på så kallade orgoniter som inte innehåller metall. Google är amerikansk underrättelsetjänsts verktyg och de vill hålla borta information om orgonit på grund av flera olika anledningar.

Vi gör orgoniter fullproppade med metallspån för bästa effekt. Man behöver inte heller använda fina kristaller i en orgonit, utan det räcker med små kvartsbitar man hittar ute i naturen. Alla våra orgoniter innehåller så mycket metall som det går.

Detta skrev jag till en som undrat över detta:

”Det som attraherar och reflekterar energi är en växelvis konfiguration av organiskt material och metall. Således fungerar inte en ”orgonit” gjord av enbart plast över huvudtaget, vilket många verkar tro. Wilhelm Reich var den som upptäckte detta i modern tid, dock använde han glasfiberplattor i flera lager med komprimerad stålull emellan till sina orgon-ackumulatorer. Han använde aldrig någon form av flytande organiskt material såsom epoxy- eller polyester-resin, det var Hans Karl Welz som kom på den idén. Visst kan man använda vilken typ av organiskt material som helst i en orgon-ackumulator (vax, olja, sågspån etc.), men vill man att den färdiga produkten ska transformera ackumulerad energi måste man använda en flytande härdplast som härdar till en kristallin struktur genom en kemisk reaktion. exempel på sådana är polyester- eller epoxyresin. Annars kan det bli otrevliga negativa effekter oavsett hur mycket kvarts som läggs i. Kvartsens betydelse är också överdriven, då en orgonit i polyester omvandlar energi utan tillsats av kvarts. Anledningen till att man lägger i det beror på att orgoniten blir betydligt starkare och får mera kapacitet. Dock behövs bara en liten bit, oftast inte stora fina kristallspetsar

En härdplast krymper dessutom vid härdningen och då utsätts kvartskristallen för ett enormt tryck, som tillsammans med något fåtal andra mineral har piezoelektriska egenskaper, och detta är också en sak som bidrar till effektiviteten i en orgonit. Kvarts är dock mest lättillgängligt.”